تبلیغات
...................هر چی - نغمهزندگیم بود ای خدا /// گرفتیش بردی اون بالا /// 2 سال پاش نشستم /// براش دعا کردمنیستی نغمه    خیلی وقته

یادتم     هفته  به  هفته

عشق من 3 سال رفته
یاد اون روزی می افتم

تنها رو نیمکت نشستم

زار و زار گریه میکردم
قلب من سازش نداره

باید هر لحظه بخنده

قلب من به دستت بندههی به خودم گفتم

منی که دیوونت هستم

حقمه تنها نشستم


ادامه دارد

یه بدبخت روزگار ... منم نیما بجا بیار


پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.