تبلیغات
...................هر چی - كل كل نیما و علی

 توضیح این كه من دوستم علی در چت روم كل

گذاشتیم جالبه ببینید( علی قرمز و نیما ابی )


نیما فرار کن برو چت روم یاهو من به بچه‌ها میگم

هواتو داشته باشن



علی ار پی جی یادت نره بیاری من عقده دارم میخوام

بزنم یه دونه



باشه داداش بازوکا هم میارم



پس علی میای سر چهار راه سرچشمه داش كایكو

هم بگو بیاد



باشه ولی چند وقت بود زمبه با او نشان مخصوص

حاکم بزرگو گم کرده داره دنبال اونا میگرده



دست ایكیوسان علی بگو برن لیان شامپو از برادران

تاچیبانا بگیرن



باشه منم میرم از اونور میرم به فوتبالیستها هم یه

سر بزنم



اره برو علی ولی سر راهت برو مزرعه به حنا بگو

داشت پسر شجاع دندونش افتاده چی كار كنیم



زرو اومده خفتم کرده  پت و متم در خونمونو جوش

دادن



علی رفیقت اومده پلنگ صورتی




سلام برسون اونم ببر سر چارا منم الان این

لاکپوشتای نینجارو بزنم میام




باشه پس ما میریم ولی تسوكه رو میفرستمكمكت

ولی علی تو دعوا دماغه تو بپا پدر ژپتو دیگه پول نداره



باور نداری از مورچه خوار بپورس اون بود من الان تو

شیکم گرگم


علی پس بگم گوریل انگوری با امبولانسش بیاد ببرتت

بیمارستان پیشه مامان بزبز قندی




بگو گرگرو ببرن سزارین کنن پدر ژپتو هم تو شیکم

گرگس



وای علی نیاد شنل قرمزیو بخوره بزار زنگ بزنم به

هاكل بری فیلد بیاد نجاتتون بده




حالا به نظر شما كل رو كی برد  علی قرمز یا نیما

ابی













پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.