تبلیغات
...................هر چی - كل كل نیما و علی

 توضیح این كه من دوستم علی در چت روم كل

گذاشتیم جالبه ببینید( علی قرمز و نیما ابی )


نیما فرار کن برو چت روم یاهو من به بچه‌ها میگم

هواتو داشته باشنعلی ار پی جی یادت نره بیاری من عقده دارم میخوام

بزنم یه دونهباشه داداش بازوکا هم میارمپس علی میای سر چهار راه سرچشمه داش كایكو

هم بگو بیادباشه ولی چند وقت بود زمبه با او نشان مخصوص

حاکم بزرگو گم کرده داره دنبال اونا میگردهدست ایكیوسان علی بگو برن لیان شامپو از برادران

تاچیبانا بگیرنباشه منم میرم از اونور میرم به فوتبالیستها هم یه

سر بزنماره برو علی ولی سر راهت برو مزرعه به حنا بگو

داشت پسر شجاع دندونش افتاده چی كار كنیمزرو اومده خفتم کرده  پت و متم در خونمونو جوش

دادنعلی رفیقت اومده پلنگ صورتی
سلام برسون اونم ببر سر چارا منم الان این

لاکپوشتای نینجارو بزنم میام
باشه پس ما میریم ولی تسوكه رو میفرستمكمكت

ولی علی تو دعوا دماغه تو بپا پدر ژپتو دیگه پول ندارهباور نداری از مورچه خوار بپورس اون بود من الان تو

شیکم گرگم


علی پس بگم گوریل انگوری با امبولانسش بیاد ببرتت

بیمارستان پیشه مامان بزبز قندی
بگو گرگرو ببرن سزارین کنن پدر ژپتو هم تو شیکم

گرگسوای علی نیاد شنل قرمزیو بخوره بزار زنگ بزنم به

هاكل بری فیلد بیاد نجاتتون بده
حالا به نظر شما كل رو كی برد  علی قرمز یا نیما

ابی

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.