تبلیغات
...................هر چی - كل كل منو علی 2

توضیح اینكه منو علی دوستم تو چت كل كل كردیم جالبه ببینید نیما با رنگ ابی علی با رنگ قرمزالان میگم هر كی اول بره بالای اون درخته بیاد بره سر كوچه یه نخ

سیگار وینستون لایت بگیره برنده استرسیدم ولی پلیسه به جرم سرعت غیر مجاز منو گرفتن نیمابه پلیسه بگو جكی چان پسر خالمه ول میكنه علیگفته عمه ارنولدم بیاد ولت نمیکنمیه 20 دلاری بده علی بگو لوك خوش شانس سلام رسوند
نمیتونم اخه جک 20 دلاریرو انداخته بالا با هفتیر سکش کرده چندتاش

گم شده داش من الان تو بازداشتگاهمعیب نداره الان میگم برادران دالتون بانك زدن بیان بدن بهت تو راهت كه

میای لینچانو بگو با بچه ها
نمیخواد دوقولو های افسانه‌ای دستاشونو دادن به هم در زندان کنده

شده الان گروهبان گارسیا زیر در زندان گیر کرده زرو داره رو شروالش

میزنه زد من گفتم ای بزنه
ایول داش فقط مواظب هری پاتر باش كه گیرت نندازهنه هری پاتر رفته به او دختره کار با چوب یاد بدهداش با تاكسی 3 فرار كردی
نه سوار موتور فرا بنفش دارم در میرم هیتمن اومده منو بکوشهوای مواظب باش هیتمن چند وقتیه با بروسلی كله نكنه بیاد اونجانیما جمونگ حمله کرده داره نظام آبادو میگره سری خودتو برسونبگو لینچان بیاد با بچه ها جومونگ فرار نكنه میگم دارو دسته رستم بیانبه نظر شما كی كل كل رو برده

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.