تبلیغات
...................هر چی - کل کل منو علی 4

داش شیخو بیار علی


داش بیا شیخو بگیر ولی داری میای او پیکنکم گاژ کن


داش پول نرم برم از ممد جین دوز بگیرم جنشعلی این ارمین بچه محل شماست


اره متاسفانع ابرو برا ما نذاشته تو محلبابا علی به این بچه محلتون بگو جنشم بیاره با باخودش

آرمین ترامادولاتو بیار با خودت

نیما میخواد بابا خودی

ارمین اگه تو هم جنش نداری بیا با هم با نیما بریم بخریم

نمیا اشقر شیا جنش داره

ای بابا من اگه حش داشتم ژیپمو بالا میکشیدم علی اشقر داره داش

باشه پش منو داش ارمین میریم یه دقه جنشو میگیریم میایم

علی شیگار زیکا هم بگیر نباتم بگیر دارم میمیرم از خماری زود باش بیا

داداش شیخو بده جنشو بزنم شرش پیک نیک گاژ داره داش

علی قلقلی رو بیار بچه ها شیخو دیدن

قلقلی شکشته بیا همین توری میخوری

علی حبش کنیم کلاش نداره ها چایی رو بیار حلش کنیم داش

شلامتی دوشتان رفع خوماری بیا نیما جنشو تو این حل کردم

این جنش و از کی گرفتی علی

از ارمین کرو کشیف


پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.