تبلیغات
...................هر چی - داستان طنز و جالب

....:::::داستان طنز و جالب مهندس و برنامه نویس:::::.....یک برنامه نویس و یک مهندس در یک مسافت طولانی هوایی درکنار یک دیگر در هواپیما نشسته بودند
.

برنامه

نویسه میگه مایلی با هم بازی کنیم؟ مهندس که میخواستاستراحت کنه محترمانه

عذر خواهی میکنه و رویشو بر میگردونه تا بخوابه
.

برنامه نوسه

دوباره میگه بازی سرگرم کننده ای است مناز شما یک سوال می کنم اگر

نتوانستید 5دلار به من بدهید بعد شما از من سوال کنید اگر نتوانستم 5دلار

به شما میدهم
.

مهندس دوباره معذرت خواستوچشماشو بست که بخوابه
.

برنامه

نویسه پیشنهاد دیگری داد گفت اگر شما جواب سوال منو بلدنبودید 5 دلار

بدهیداگر من جواب سوال شما رو بلد نبودم 200 دلار به شما میدهم
.

این پیشنهاد خواب رو از سر مهدسپراند و رضایت داد که بازی کند
.

برنامه

نویس نخست سوال کرد .فاصله زمین تا ماه چقدر است؟؟ مهندسبدون اینکه حرفی

بزند بلا فاصله 5 دلار رو به برنامه نویس داد حالا مهندس سوال کرد
.

اون

چیه وقتی از تپه بالا میره 3 پا داره وقتی پایین میاد 4پا؟؟ برنامه نویس

نگاه متعجبانه ای انداخت ولی هرچی فکر کرد به نتیجه نرسید بعد تماماطلاعات

کامپیوترشوجستجو جو کرد ولی چیز به درد بخوری پیدا نکرد بعد با مودم

بیسیم به اینترنت وصل شد و همه سایت ها رو زیر رو کرد بهچند تا از دوستا

شم ایمیل داد با چندتا شون هم چت کرد ولی باز هیچی به دست نیاورد بعداز 3

ساعت مهندس روبیدار کرد و 200دلار رو بهش داد مهندس مودبانه پول رو گرفت و

رویش رو برگرداند تا بخوابد
.

برنامه نویس او را تکان داد گفتخوب

جواب سوالت چهبود؟؟ مهندس بدون اینکه کلمه ای بر زبان بیاورد 5 دلار به

برنامه نویس داد و رویش را برگرداند و خــــــوابید
!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

نتیجه اخلاقی : حسن کل کل بامهندس جماعت خطرناکه حسن
!!!
(مهندس هم جواب رو بلد نبود و در جواب سوال برنامه نویس باز 5 دلار دادبهش)

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.