تبلیغات
...................هر چی - از طرف دشمنماز طرف دشمنم

 


وقتی تــو حرفهایم را نمیخوانی . . . چــه تفاوتی ؛ کـه حـــرف دلم را بـنـویـسـم یـا از بغل دستی ام کپی کنمشاید جدایی بهترین راه نباشد ولی گاهی تنها ترین راه استراستـش را بگو : نکند تو همان “این نیز” هستی که همیشه می گذری . . . ؟از تنها بودنم راضی نیستم ؛ اما …. خوشحالم که با خیلی ها نیستماسم هر دویمان را در گینس ثبت میکنند ! تو در دروغ گفتن رکورد زدی … من در باور کردنباران همیشه می بارد، اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارند ، نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن . . . .
انسان موجودیست که زیاد موجود نیست !
تیغ روزگار شاهرگ ” کلامم ” را چنان بریده ، که سکوتم ” بند ” نمی آید !
اگه خاطرخواه زیاد داری معنیش این نیست که فوق العاده بی نقصی شاید خیلی ارزون قیمتی ! .
بدم میاد از اینایی که وقتی دارن از طرفشون جدا میشن براش آرزوی خوشبختی می کنن ! داری میری برو دیگه فیلم بازی نکن . . .
منو تو……ما……یادته؟ حالا……! تو و او………شما من هم به سلامت…!
من که نقاشی ام تعریفی ندارد لااقل خودت راهت را بکش و بـــــرو !!
برای با او و اوووهــ ـــا بودن چه بی طاقتی اول من را تمام کن . . !
دیروز با اول شخص بوده ای … امروز با سوم شخص … چه راحت با اشخاص رابطه داریکارَت که با من تمام شد ، پرت کن بیرون مرا . . . راحت ترم … تا بگویی دوستت دارم . . به دروغ
احساس است… مزرعــــه که نیست هـــــی شخـــمش میـــــزنی لعنتــــــی…!
دلم میخواهد ویرگول باشم تا وقتی به من میرسی ، مکث کنی
گاهی وسط یک فکر گاهی وسط یک خیابان سردت می کنند داغت می کنند رگ خوابت را بلدند زمینت می زنند…
(
بودم! دیــــــــــــدم با دیگری شـــادتری . رفتــــــــــمپیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.