تبلیغات
...................هر چی - دكتر شریعتی (طنز )پرسپولیس همیشه سوراخ است.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دکتر شریعتی


آره خوب اگه منم جای تو بودم می شستم اینجا سیگار بهمن می کشیدم مرد نیست دوست عزیزمون که می شینه اینجا سیگار می کشه تازه دهنشم بو گند میده یه نخ بده اعصاب نداریما ...زیادی نخور همینجا چکیت میکنما!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دکتر شریعتی در حال بحث با بابا اتی..


هر کس که به والدین خود احترام بگذارد مثل اینست که به پدر و مادر خود احترام گذاشته است.

دکتر شریعتی در جو ماه رمضان

ککنحعنتح ملخنئه ئذدتلعا تعغبسفقل تثبعاعثاب عالعاقلق
.
.
.
.
.
.
.
.
.دکتر علی شریعتی وقتی که یادش رفته Alt+shift بزنه...!


علی اینجا نه!! ( دوست دختر دکتر شریعتی پشت شمشاد های دانشگاه)سلطان بقا جنتی ............................. ( خال کوبی  بازوی دکتر شریعتی )از هواپیما به برج مراقبت : آیا تو قلبت جا هست فرود بیام یا بازم دورت بگردم !

(جنگولک بازی های دکتر شریعتی واسه زنش در دوران نامزدی )یه جمله قشنگ دارم ولی نمی گم ( چوس بازیهای دكتر شریعتی )خش خش خش ( دكتر شریعتی در حال خوردن خیار )(((((زارت))))) چیزی نیست گوز بود به كارت برس ( شوخی های دكتر شریعتی

با همسرش )سعی كنید زند گیتان را بر مبنایی قرار دهید كه تاوان آن را عمه تان ندهد ( عمه

دكتر شریعتی )یك شانه تخم مرغ 8000 تومان و یك كتاب خوب 2000 تومان است پس نتیجه این

كه ارزش ك چیز مرغ بیشتر از مغز نویسنده است (باجناق دكتر شریعتی )برای من سس نریزید ( دكتر شریعتی در فلافلی )هیچ گاه نه كسی را ببخش ! نه فراموش كن ! سر فرصت بزن دهنش رو

سرویس كن ( دكتر شریعتی با اعصاب خراب )سرشا بگیر.....................................دکتر شریعتی در حال پهن کردن سفره
دو سه تای آخرو كمك كن ( دكتر شریعتی در بدن سازی )
پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.