تبلیغات
...................هر چی - یا ضامن آهو

تقدیم به كسانی كه دلشون پیش ضامن آهو
یه شهری و سراغ دارم ///// اونجا كه دوسش دارم //// از راه دوری اومدم ///// عاشق كفتراتم /////////////////گنبد طلاییشو //// اون صحن مرمریشو//// سقا خونه كوچیكشو /////  همه  خادماشو ////////////// ای وای طلب كرده //// ما رو صدا كرده ///// میرم به پا بوسش ///// انگار نظر كرده //////////// میرم به جوار رضا //// بی كس اومدم اقا ///// من گناه كار رو ///// دستی بكش سرم اقا ////////////// دارم برای تو ///// دردل های نو ///// گندم میریزم ///// جلوی كفترای تو /////////// نا خوداگاه میگریم ////// از زمونه دلگیرم ///// بدونه تو میمیرم //// ضریحتو میگیرم ///////////// یا امام غریب ///// منو بكن نسیب ///// از كرامتت مولا //// مهمانم هستم حبیب ////////////// دست به دعا برم //// جز اینجا كجا روم ///// دست منو بگیر //////من ابرو دارم /////////////////غم نمیمونه ////// دنیا پریشونه ///// اخه میدونه //// اینجا اقامونهپیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.