تبلیغات
...................هر چی - یارا یارا گاهی (علیرضا افتخاری)
تصنیف: یارا یارا گاهی ...

خواننده: علیرضا افتخاری

آلبوم: نیلوفرانه 1یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن

چشم تار دل را چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کنبی تو برگی زردم به هوای تو میگردم که مگر بیفتم در پایت

ای نوای نایم به هوای تو می آیم که دمی نفس کنم تازه در هوایت

یارا یارا گاهی دل مارا به چراغ نگاهی روشن کنبه نسیم کویت ای گل به شمیم بویت ای گل

در سینه داغی دارم از لاله باغی دارم

با یادت گل هر شب در دل چراغی دارم

باغم بهارم باش موجم کنارم باشای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد

کز دست بخواهد شد پایان شکیباییبه نسیم کویت ای گل به شمیم بویت ای گل

در سینه داغی دارم از لاله باغی دارم

با یادت گل هر شب در دل چراغی دارم

باغم بهارم باش موجم کنارم باشبی تو برگی زردم به هوای تو میگردم که مگر بیفتم در پایت

ای نوای نایم به هوای تو می آیم که دمی نفس کنم تازه در هوایت

یارا یارا گاهی دل مارا به چراغ نگاهی روشن کن تا فدا کنم جان ودل برایت...پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.