تبلیغات
...................هر چی - سوالات خواستگاری مهم ترین مسائل درباره
بخش اول مهم ترین سوالات خواستگاری :
سوالات مهم خواستگاری درباره آینده زندگی
۱- به نظر شما مهمترین عامل موفقیت در زندگی چیست؟
۲- ملاک خوشبختی و موفقیت را در چه می بینید؟
۳- افکار مذهبی همسرتان و خانواده او، چقدر برای شما اهمیت دارد؟
۴- چه صفاتی را برای همسر آینده خود لازم می بینید؟
۵- نظر شما در مورد مراسم عقد و عروسی چیست؟
۶- نظر شما در مورد مهریه چیست؟
۷- زندگی در شهری دیگر را چگونه می بینید؟
۸- آیا آمادگی دارید کمبودهای اقتصادی همسرتان و خانواده او را نادیده بگیرید؟ اگر میتوانید تا چه حد؟

بخش دوم مهم ترین سوالات خواستگاری :
سوالات مهم خواستگاری درباره خانواده همسر
۱- از نظر اجتماعی، خانواده شما چه ایده هایی دارند؟ (مثلاً در مورد جامعه، مردم، مشکلات و…)
۲- سطح فرهنگی و طرز تفکر خانواده خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
۳- خانواده شما چقدر مذهبی هستند؟
۴- خانواده شما سنتی هستند یا متجدد و یا معمولی؟
۵- خانواده شما شاد و پر جنب و جوش هستند یا ساکت و آرام؟
۶- خانواده شما مرد سالار است یا زن سالار یا شایسته سالار؟ لطفا بیشتر توضیح دهید؟

بخش سوم مهم ترین سوالات خواستگاری :
سوالات مهم خواستگاری درباره مسائل اقتصادی
۱- انتظارات اقتصادی شما از همسرتان تا چه اندازه است؟
۲- نظر شما در مورد کار کردن همسرتان در خارج از منزل چیست؟
۳- چه کاری را برای اشتغال انتخاب خواهید کرد؟
۴- تصور شما از صرفه جویی چیست؟
۵- چقدر معتقد به صرفه جویی و قناعت در منزل هستید؟
۶- شما مایلید همسر شما در خرید لوازم زندگی، چه مسائلی را رعایت نماید؟

بخش چهارم مهم ترین سوالات خواستگاری :
سوالات مهم خواستگاری درباره مسائل فرهنگی
۱- تحصیلات شما چقدر است؟
۲- آیا قصد ادامه تحصیل دارید یا خیر؟ در چه رشته ای و از چه طریقی و در کجا؟
۳- در طول سال چند کتاب غیر درسی مطالعه میکنید؟
۴- مطالعات شما اغلب در چه زمینه هایی بوده است؟
۵- بهترین کتابهایی که تاکنون خوانده اید را اگر ممکن است نام ببرید؟
۶- معمولاً چه نشریاتی را مطالعه می کنید؟
۷- اگر ممکن است چند نفر از شخصیتهای مورد نظر و مورد احترامتان [ شخصیتهای فرهنگی، مذهبی، هنری، سیاسی و...] را نام ببرید و دلیل محترم بودن آنها نزد شما چیست؟

بخش پنجم مهم ترین سوالات خواستگاری :
سوالات مهم خواستگاری درباره مسائل روحی و عاطفی
۱- از چه نوع افرادی احساس انزجار (دوری کردن) و ناراحتی می کنید؟ چرا؟
۲- اجتماعی بودن از نظر شما یعنی چه؟
۳- خودتان را تا چه اندازه ای اجتماعی می دانید؟
۴- در اصلاح دیگران چگونه عمل می کنید و نوع واکنشهای شما در مقابل مشکلات چگونه است؟
۵- چقدر خود را خونسرد می دانید؟
۶- منطقی بودن را چه می دانید؟
۷- چقدر در زندگی خود را منطقی میدانید؟
۸- واقع گرا هستید یا احساساتی؟
۹- بیشتر تأثیر گذارید یا تأثیر پذیر؟ به چه میزان؟ لطفا توضیح دهید؟
۱۰- چه چیزهایی موجب ناراحتی و عصبانیت شما می شود؟
۱۱- در مواقع عصبانیت چه می کنید؟
۱۲- دروغ گفتن را در چه مواردی جایز می دانید؟
۱۳- در چه مسائلی سختگیر هستید؟
۱۴- آیا انتقاد پذیر هستید؟ و در مقابل انتقاد چه عکس العملی از خود نشان می دهید؟
۱۵- چگونه از دیگران انتقاد می کنید؟
۱۶- در اکثر اوقات شاد هستید یا افسرده؟
۱۷- در زندگی چگونه تصمیم می گیرید؟ تا چه اندازه قدرت تصمیم گیری دارید؟
۱۸- در مسائل اساسی زندگی شخصیتان، خودتان تصمیم می گیرید یا خانواده تان؟

بخش ششم مهم ترین سوالات خواستگاری :
سوالات مهم خواستگاری درباره مسائل مذهبی
۱- اعتقادتان به خدا چگونه است؟ آیا این اعتقاد توانسته شما را از گناه باز دارد؟
۲- آشنایی شما با مسائل و دستورات مذهبی چقدر است؟
۳- آیا مایل هستید همسر شما تمایلات مذهبی داشته باشد یا خیر؟
۴- رعایت حجاب را تا چه اندازه ضروری می دانید؟ تا چه حد آن را رعایت می کنید؟ دلیل آن چیست؟
۵- چقدر با قرآن آشنا هستید؟

بخش هفتم مهم ترین سوالات خواستگاری :
سوالات مهم خواستگاری درباره روابط خانوادگی
۱- میزان دلبستگی شما به پدر و مادرتان تا چه حد است؟
۲- پدر و مادر شما چگونه با شما برخورد می کنند؟
۳- چقدر در فامیل و خانواده محبوبیت دارید؟ دلیل آن چیست؟ و اگر امکان دارد لطفا مثال بزنید؟
۴- عکس العمل والدین شما در مقابل شکستهای شما در زندگی چگونه است؟


بخش هشتم مهم ترین سوالات خواستگاری :
مهم ترین سؤالات خواستگاری
۱- چه توقعاتی از زندگی آینده خود دارید؟
۲- چه توقعاتی از همسر آینده خود دارید؟
۳- آرزوهای بزرگ شما چیست؟
۴- مشکلات را چگونه و تا چه حد تحمل می کنید؟

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.