تبلیغات
...................هر چی - آدرس سایت برخی از دانشگاه های معتبر جهان و ایرانادرس سایت برخی از دانشگاه های معتبر جهان و ایران
دانشگاه آریزونا آمریکا                                                    http://www.asu.edu/دانشگاه هاروارد آمریکا                                                  http://www.asu.edu/
 

دانشگاه استانفورد آمریکا                                               http://www.stanford.edu/  دانشگاه فلوریدا آمریکا                                                   http://www.ufl.edu/


دانشگاه می چیگان آمریکا                                              http://www.umich.edu/دانشگاه ماساچوست آمریکا                                           http://web.mit.edu/


دانشگاه واشنگتن آمریکا                                                http://www.wsu.edu/


دانشگاه آکسفورد                                                          http://www.ox.ac.uk/
                               


-----------------------------------------------------------------------

دانشگاه مک گیل کانادا                                                  http://www.mcgill.ca/


دانشگاه کواینز کانادا                                                      http://www.queensu.ca/


دانشگاه یورک کانادا                                                       http://www.yorku.ca

دانشگاه ویکتوریا نیوزلند                                                 http://www.victoria.ac.nzدانشگاه لیون فرانسه                                                   http://www.ec-lyon.fr

                   

دانشگاه انگرز فرانسه                                                  http://www.univ-angers.fr


دانشگاه اورلینز فرانسه                                               http://www.univ-orleans.fr/


دانشگاه برلین آلمان                                                    http://www.fu-berlin.de/


دانشگاه فری برگ آلمان                                              http://www.uni-freiburg.edu/
                  


دانشگاه لوییس ایتالیا                                                  http://www.luss.it/login.lp

دانشگاه کاتانیا ایتالیا                                                   http://www.unict.it/دانشگاه گنوا ایتالیا                                                     http://www.unige.it/


دانشگاه مسینا ایتالیا                                                 http://www.unime.it/


دانشگاه صنعتی جنوب چین                                      http://www.scut.edu.cn/
        


____________________----------------------------------___________________--------------------------------______________-------------------------


دانشگاه تهران                                                             http://www.ut.ac.ir/ 


دانشگاه الزهرا                                                           
http://www.alzahra.ac.ir     


دانشگاه علامه طباطبایی                                          
  http://www.atu.ac.ir/

دانشگاه امیر کبیر                                                        www.aut.ac.ir/


دانشگاه تربیت مدرس                                              
   http://www.modares.ac.ir/

دانشگاه خواجه نصیر طوسى                                       http://www.kntu.ac.ir/

دانشگاه شهید بهشتى                                                 www.sbu.ac.ir/

دانشگاه صنعتى شریف                                             
  http://www.sharif.ir   


دانشگاه علوم پزشکى تهران                                       
http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علم و صنعت ایران                                         
http://www.iust.ac.ir/


دانشگاه امام صادق                                                   
 www.isu.ac.ir/                   

دانشگاه هنر                                                               
www.art.ac.ir/   


دانشگاه امام خمینی                                               
   http://ikiu.ac.ir 

دانشگاه پیام نور                                                      
   http://www.pnu.ac.ir   

دانشگاه آزاد اسلامى                                                 
http://www.azad.ac.ir/  

( واحد جنوب)


دانشگاه اصفهان                                                         
http://www.ui.ac.ir/


دانشگاه صنعتى اصفهان                                             
http://www.iut.ac.ir/


دانشگاه بوعلى سینا                                                  
http://www.basu.ac.ir/


دانشگاه شیراز                                                          
http://www.shirazu.ac.ir/


دانشگاه علوم پزشکى شیراز                                      
http://www.sums.ac.ir/


دانشگاه تبریز                                                             
www.tabrizu.ac.ir/


دانشگاه فردوسى مشهد                                          
http://www.um.ac.ir/دانشگاه کاشان                                                        
http://www.kashanu.ac.ir/ 


دانشگاه شهید باهنر                                                 
www.uk.ac.ir/                    دانشگاه شهید چمران                                             
www.scu.ac.ir/


دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                              
http://www.kums.ac.ir/


دانشگاه مازندران                                                    
http://www.umz.ac.ir/

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.