تبلیغات
...................هر چی - اصفهانی به این میگن


.

همشهری اصفهانی ما توی اتوبان با سرعت 180 کیلو متر در ساعت می رفته که پلیس با دوربینش شکارش می کند و ماشینش رو متوقف می کند. پلیس میاد کنار ماشین و میگه گواهینامه و کارت ماشین !

اصفهانی با لهجه ی غلیظی میگه :من گواهینامه ندارم.این ماشینم مالی من نیست.

کارتا ایناشم پیشی من نیست.

من صاحب ماشینا کشتم ا

جنازاشم انداختم تو صندوق عقب.

چاقوشم صندلی عقب گذاشتم.

حالاوم داشتم میرفتم از مرز فرار کونم که شوما منو گیریفتین.
مامور پلیس که حسابی گیج شده بود بی سیم می زنه به فرماندش و عین قضیه رو گزارش میدهد و در خواست کمک فوری می کنه فرمانده اش هم به او می گه که کاری نکند تا او خودشو برسونه.

فرمانده در اسرع وقت خودشو به محل می رسوند و به راننده اصفهانی می گوید:

اقا گواهینامه؟

اصفهانی گواهینامه اش رو از تو جیبش در میاره و به فرمانده می دهد.

فرمانده می گه اقا کارت ماشین؟

اصفهانی کارت ماشین که به نام خودش بوده در میاره و می دهد به فرمانده.

فرمانده که روی صندوق عقب چاقویی پیدا نکرده عصبانی دستور می دهد تا راننده در صندوق عقب را باز کند.

اصفهانی در صندوق رو باز می کند و فرمانده می بینه که صندوق هم خالیست .

فرمانده که حسابی گیج شده بود به اصفهانی میگه "پس این مامور ما چی میگه؟"

اصفهانی می گوید :

چی میدونم والا جناب سرهنگ.

لابد الانم می خواد بگه من 180 تا سرعت می رفتم.


پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.