تبلیغات
...................هر چی - حس باید کرد ............ از نیمایی
تاریخ : شنبه یازدهم آبانماه سال 1392 | ساعت 00 و 15 دقیقه و 03 ثانیه | نویسنده :


حس باید کرد حریم عشق را ....شانه خالی کرد غم و اندوه را..... 

حس باید کرد شمیم یار را .... به کوزه خورد شکسته اب را .....

حس باید کرد نوازش ها را ....  سردی ماتم اندوه را .... 

حس باید کرد راهی این راه را ..... دیدن اخر  این بی راه را .....پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.