تبلیغات
...................هر چی - ترک من..................... از نیمایی
تاریخ : شنبه یازدهم آبانماه سال 1392 | ساعت 00 و 20 دقیقه و 24 ثانیه | نویسنده :


هرگونه فکر کردم حاضر نبود این دلم.....

با خود خوری گفتم چه جور از پیشت برم.....

با چه زبونی بگم من عاشق توام.....

نگی از پیشم بروحسرت نزار رو دلم.....پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.