تبلیغات
...................هر چی - شادی و نیمایی...........................
تاریخ : جمعه بیستم دیماه سال 1392 | ساعت 01 و 48 دقیقه و 29 ثانیه | نویسنده :
توضیح این که شادی یک قطعه از شعراش رو برای من گذاشت و من اصلاحیه زدم ببینید چطوره


شادی :
این روزها بدجور قاطی کرده ام.... عشق را با خاطرات با تو!!!

نبودنت بیشتر از تابستان میسوزاندم!میان اینهمه گرما دلم برای آمدن یخ دربهشتیت غنج میرود!!!
 پایه که نه چارپایه ای شدم برای خودم!از بس پای دوست داشتن ماندم !!!

 الهی از گلویم پایین نرود آنهمه احساسی که به تو داشتم و فروخوردم !...کاش گفته بودم...آنوقت مجبورنبودم اینطور خودن را عاق کنم!!!
کارام افت کرده قدیم بهتربوn


نیمایی :

روزهای قاطی شده من  ......  در سوز عطش گرمای تو
یخ در بهشتیت میدیدم  ......  غنج میرفت دلم برای تو
کار من دیگر تمام است  ......   از دست  این کارهای تو
پایه نه چهار پایی شدم  ......   به پای دوست داشتن توپیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.