تبلیغات
...................هر چی - کار ندارم که چه بودی .....مار هفت خط برای من بودی.............. از نیمایی
تاریخ : جمعه بیست و هفتم دیماه سال 1392 | ساعت 23 و 50 دقیقه و 09 ثانیه | نویسنده :
کار ندارم که خیانت کردی
کار ندارم به دلم بد کردی
کار ندارم تو با کی هستی
خیلی وقته که بهش دل بستی
کار ندارم که نداری  حسی
گفته بودی عاشقم هستی
کار ندارم بهش عادت کردی
از منم پیش اونم بد گفتی
میدونستم که دوستم داشتی
اونو جای من احمق خواستی
کار ندارم روز های خوبی داشتیم
با من و تصویر  اونو داشتی
کاش با اون خوش  باشی کاشکی
درد دل هاتو برای من هم داشتی
سر من رفت کلاه اما
شب به یادش چقدر بی خوابی
صبر کردم که شاید برگردی
کاش پشت سرتم نگاه می کردی
پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.