تبلیغات
...................هر چی - نا تمام . از نیمایی
تاریخ : شنبه شانزدهم دیماه سال 1391 | ساعت 01 و 16 دقیقه و 48 ثانیه | نویسنده :

اگر دیدی مرده ام روزی ، صدای نی می آید   ......  اگر بر سر کویی ، پرچم مشکی می تابد ...

اگر بر دست  مردم  ،  تخت  چوبی  می آ ید  ......  وای که این گذر ، آب و  جارو  می خواهد ...

اگر دیدی صبای عمر من ، با شتاب می آید   ...... مطمئن باش ، بی جان است ، و پاک می آید ... 

اگر چه ،برای من زدرد دوری ،  اشکی  می آید  ......   ولی کار از کار گذشته  و  ، فایده ای ندارد ...

مرا در خاک نهید ، تاب و توانم  به سر آمده  .....   میبینی روزگار ،که آخرخاک هم نصیب من شده ....
پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

پیچک

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.